Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Orzeczenie negatywne 2018-11-18T17:28:37+00:00

Co w przypadku otrzymania negatywnego orzeczenia psychologicznego?

  • Zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w przypadku uzyskania negatywnego orzeczenia psychologicznego po przeprowadzonym badaniu można złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał.

  • Jeśli osoba badana po negatywnym orzeczeniu nie odwoła się w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, wówczas badanie psychologiczne można wykonać po upływie roku.

  • Jeśli badanie psychologiczne było wykonane na wniosek lekarza (skierowanie na konsultację), wówczas to lekarz decyduje o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku

Jak zapobiec otrzymaniu negatywnego orzeczenia psychologicznego?

  • Na badanie należy zgłosić się w dobrym stanie fizycznym, bowiem często przyczyną gorszego wyniki jest przemęczenie, mała ilość snu, spożywanie poprzedniego dnia alkoholu, innych środków działających podobnie lub choroba.

  • Jeżeli przed planowanym badaniem organizm narażony jest na wymienione czynniki, najlepszym rozwiązaniem będzie przełożenie badania na inny termin.