Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badanie psychologiczne Strażnika Miejskiego lub Gminnego 2018-11-18T20:07:11+00:00

Badanie psychologiczne Strażnika Miejskiego lub Gminnego

  • Strażnik Miejski

  • Strażnik Gminny

Zakres badania psychologicznego:

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Badanie psychologiczne strażnika miejskiego lub gminnego obejmuje w szczególności:

  • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
  • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
  • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

 Akty Prawne

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)