Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania psychologiczne w ramach obowiązków służbowych 2018-11-18T13:48:26+00:00

Badania psychologiczne dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych

  • do prowadzenia pojazdu służbowego (kat. B)

  • przedstawicieli handlowych

  • dostawcy, kurierzy

  • pracowników wykonujących badania wstępne lub okresowe

Zakres badań psychologicznych

Zakres badań psychologicznych w przypadku prowadzenia samochodu w ramach czynności służbowych obejmuje sprawność psychomotoryczną, sprawność widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie.

Termin ważności badań psychologicznych

Psycholog nie określa terminu ważności badania, gdyż jest to zależne od lekarza medycyny pracy.

 Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
  • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych