Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Cennik 2023-08-23T23:52:03+00:00

BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

Typ badania Cena
Badania psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r. 150zł*
Badania psychologiczne instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r. 150zł*
Badania osób skierowanych za wykroczenia w ruchu drogowym zgodnie z R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r:

  • za jazdę pod wpływem alkoholu
  • po przekroczeniu 24 pkt karnych
  • po spowodowaniu wypadku drogowego
150zł*

* Opłata za za badanie narzucona przez R. M. Z. z dnia 8 lipca 2014r.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA SŁUŻBY MEDYCYNY PRACY

Typ badania Cena
Badania operatorów (wózków widłowych, maszyn w ruchu, dźwigów, suwnic, koparek i inne) 150zł
Badania osób wykonujących prace wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej (pracujących: na wysokości, przy podnośnikach, pracach budowlanych i inne) 150zł
Badania psychologiczne kierowców kat. B (przedstawiciele handlowi, pracownicy, którzy w ramach obowiązków służbowych kierują pojazdem służbowym lub własnym w celach służbowych) 150zł
Badanie widzenia zmierzchowe i wrażliwości na olśnienie 100zł

BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE USTAWY O BRONI i AMUNICJI ORAZ PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Typ badania Cena
Badanie strażnika miejskiego i gminnego 250zł
Badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora 250zł
Badanie kuratora sądowego, komornika, syndyka, detektywa 250zł
Badanie kwalifikowanego pracownika ochrony 250zł
Przedłużenie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony 250zł
Badanie inspektora transportu drogowego 250zł
Badanie osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 250zł
Badanie osoby rozprowadzającej oraz przechowującej w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego 250zł
Badanie osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń 250zł