Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 2018-11-18T14:28:02+00:00

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

  • widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)

  • wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)

Kto powinien przejść badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Badanie widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie powinno obejmować praktycznie wszystkich kierowców – zarówno zawodowych (w tym kierowców taxi), kandydatów na kierowców pojazdów wszystkich kategorii, a w szczególności kategorii C, D, E, a także egzaminatorów, instruktorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne, kierowców rajdowych. Zdarza się, że na badanie w ciemni wysłani są również operatorzy maszyn i urządzeń np. wózków widłowych, koparek, dźwigów oraz pracownicy zawodów wymagających szczególnej sprawności psychotechnicznej.

Badanie widzenia zmierzchowego

Badanie widzenia zmierzchowego dotyczy minimalnego progu wrażliwości zmysłowej. Osoba badana po adaptacji do ciemności proszona jest o rozpoznawanie położenia przerwy w pierścieniu (Pierścień Landolta), którego oświetlenie zwiększa się stopniowo. Wynikiem badania (najczęściej) jest czas, po jakim badany jest w stanie prawidłowo dostrzec przerwę.

Badanie wrażliwości na olśnienie

Drugi pomiar dotyczy oceny wrażliwości na olśnienie (Noktometr). Badany, bezpośrednio po pierwszym pomiarze, jest poddawany olśnieniu przez dosyć silne źródło światła, po czym zaraz po jego wygaszeniu, jego zadaniem jest rozpoznanie stosunkowo słabo oświetlonych kształtów. Wynikiem badania jest czas rozpoznania bodźca.

Termin ważności badania

Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.

 Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych