Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badanie psychologiczne Ochroniarza lub Detektywa 2018-11-18T20:04:21+00:00

Badanie psychologiczne Pracownika Ochrony lub Detektywa

 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

 • pracownik zabezpieczenia technicznego

 • detektyw

Zakres badania psychologicznego:

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Badanie psychologiczne pracownika ochrony lub detektywa obejmuje w szczególności:

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
 • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne

 Akty Prawne

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)