Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania psychologiczne operatorów sprzętu budowlanego i maszyn w ruchu 2018-11-14T23:57:21+00:00

Badania psychologiczne potrzebne do pracy na stanowisku operatora sprzętu budowlanego maszyn i urządzeń

  • operatorów wózków widłowych, żurawi

  • operatorów maszyn w ruchu

  • operatorów koparek, ładowarek

  • prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Termin ważności wynosi 4 lata dla osób do 50-tego roku życia i 2 lata dla osób powyżej 50-tego roku życia.

 Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
  • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych