Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania kierowców Taxi 2018-11-18T14:13:16+00:00

Badania kierowcy taksówki

  • kierowca Taxi

  • przewóz osób

Termin ważności badań kierowcy Taxi

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy  Taxi jest ważne:

  • przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz
  • 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia.

 Akty Prawne

  • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy