Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców 2018-11-18T13:36:41+00:00

Badania kierowców i kandydatów na kierowców

  • kierowców kat. C, C+E, D i D+E

  • kandydatów na kierowców

  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych

  • kierowców rajdowych

Termin ważności badań psychologicznych kierowcy

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez:

  • 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz
  • 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia.

 Akty Prawne

  • Ustawa z dn. 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  • Ustawa z dn. 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy