Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania osób pracujących na wysokości 2018-11-18T14:17:57+00:00

Badania osób pracujących na wysokości

  • praca na wysokości do 3m

  • praca na wysokości powyżej 3m

  • praca na rusztowaniach

  • praca na masztach i wieżach

Czym jest praca na wysokości

Praca na wysokości oznacza między innymi pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi.

Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Termin ważności badań wysokościowych

W przypadku prac na wysokości do 3m:

  • co 3-5 lat w zależności od wskazań

W przypadku badań na wysokości powyżej 3m:

  • co 2-3 lata w zależności od wskazań
  • powyżej 50 roku życia – corocznie

 Akty Prawne

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy