Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania psychologiczne instruktorów i egzaminatorów 2018-11-18T14:03:12+00:00

Badania kierowców i kandydatów na kierowców

  • kandydatów na instruktorów

  • do pracy instruktora

  • do pracy egzaminatora

  • kandydatów na egzaminatorów

Termin ważności badań psychologicznych

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez:

  • 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz
  • 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.

 Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
  • Ustawa z dn. 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym