Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2018-11-18T20:45:12+00:00

Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

 • straż pożarna

 • karetka pogotowia

 • policja

 • wojsko

 • służba więzienna

 • przewożenie wartości pieniężnych

Zakres badania psychologicznego:

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Badanie psychologiczne kierowcy obejmuje w szczególności:

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
 • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne

Termin ważności badań

Ze względu na specyfikę pojazdów uprzywilejowanych, osoby nimi kierujące muszą odbywać regularne, kontrolne badania lekarskie.

 • Osoby do 55 roku życia – co 5 lat,
 • Osoby w wieku 55-65 lat – co 2 lata
 • Osoby powyżej 65 roku życia – co rok

 Akty Prawne

 • Ustawa z dn. 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy