Badania Lekarskie + Psychologiczne: +48 71 71 17 411 | Badania Psychologiczne: +48 696 064 258
Obrót materiałami wybuchowymi 2018-11-18T20:11:17+00:00

Badanie psychologiczne do obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi

  • obrót materiami wybuchowymi,

  • bronią i amunicją

  • wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

Zakres badania psychologicznego:

Badanie ma na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.

Badanie psychologiczne pracownika wymiaru sprawiedliwości obejmuje w szczególności:

  • określenie poziomu rozwoju intelektualnego,
  • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
  • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.

 Akty Prawne

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego